Zdravstveni opservatorij

Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

  • Ukupno 18 partnera na projektu

Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK

  • Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i Državnog proračuna RH (15%).

Početak provedbe: 28. listopada 2020. godine

Završetak projekta: 28. listopada 2023. godine

 

Opći cilj projekta: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Specifični ciljevi:

  • Uspostava mreže međusektorske informacijske, istraživačke i zagovaračke suradnje za praćenje i utjecanje na pristupačnost i kvalitetu zdravstvene zaštite;
  • Povećanje opsega novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama u svrhu jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive društvene skupine;
  • Unaprjeđenje dijaloga i suradnje između donositelja odluka te civilnog društva, akademske zajednice i socijalnih partnera.

 

Ciljne skupine:

  • Organizacije civilnog društva
  • Akademska zajednica
  • Korisnici zdravstvenog sustava
  • Sindikalni povjerenici i stručnjaci
  • Donositelji odluka u zdravstvu