Zdravstveni opservatorij

ZDRAVSTVENI OPSERVATORIJ

Projektom „Zdravstveni opservatorij“ uspostavit će se platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koje će kontinuirano prikupljati informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, pratiti učinkovitost zdravstvenih politika, provoditi tematska istraživanja i predlagati inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

O PROJEKTU

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostava mreže međusektorske informacijske, istraživačke i zagovaračke suradnje za praćenje i utjecanje na pristupačnost i kvalitetu zdravstvene zaštite;
  • Povećanje opsega novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama u svrhu jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive društvene skupine;
  • Unaprjeđenje dijaloga i suradnje između donositelja odluka te civilnog društva, akademske zajednice i socijalnih partnera.

Ciljne skupine:

Korisnici zdravstvenog sustavaOrganizacije civilnog društvaVisokoobrazovne institucijeSindikalni povjereniciDonositelji odluka u zdravstvu

ZDRAVSTVENI OPSERVATORIJ DJELOVAT ĆE KROZ:

SEMAFOR
(istraživanja)INKUBATOR
(policy inovacije)TRANSFORMATOR
(dijalog i zagovaranje)GENERATOR
(jačanje kapaciteta dionika)Naziv poziva: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta

Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045

Naziv programa: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK

Vrijeme provedbe projekta: od 28. listopada 2020. – 28. listopada 2023.

PARTNERI PROJEKTA

IZJAVE PARTNERA

„Čast nam je surađivati s ljudima koji su svojim tihim, ali izuzetno hrabrim osobnim borbama i glasnim akcijama, pridonijeli pozitivnim promjenama u društvu. Nadamo se da ćemo svojim radom pomoći u promicanju i implementaciji principa medicine utemeljene na dokazima, s ciljem osiguravanja najbolje moguće zdravstvene skrbi, kao i da će naše sudjelovanje u projektu pridonijeti snazi novog zajedništva.“

Tina Poklepović Peričić,
Hrvatski Cochrane„Kad sustav zakaže, ili naprosto nije dovoljan, nastupaju organizacije civilnog društva. Projektom Zdravstveni opservatorij nastojat ćemo detektirati potrebe i prioritete iz perspektive različitih dionika u zdravstvu, a sve u zajedničkom cilju stvaranja kvalitetnije zdravstvene skrbi.“
Đana Atanasovska,
Zaklada Nora Šitum „Dugoročni cilj kojeg bismo htjeli ostvariti jest osnaživanje OCD-a te povezivanje istih s ostalim dionicima u području zdravstvene zaštite kao i akademskim institucijama koje će zajednički raditi na unaprjeđenju zdravstva i zdravstvene politike s ciljem osiguranja jednake dostupnosti, kvalitete i učinkovitosti zdravstvene zaštite svim građanima u potrebi.“
Aleksandar Džakula,
Medicinski fakultet Zagreb„Za Ekonomski fakultet u Rijeci, ovaj projekt je prilika da multidisciplinarno istražimo višeslojne probleme u sustavu javnog zdravstva i dođemo do rezultata za odlučivanje temeljem dokaza, što bi trebalo imati za posljedicu i višu razinu demokratičnosti zdravstvenog sustava u RH.“
Ana Bobinac,
Ekonomski fakultet RijekaIdentifikacija barijera u pristupu zdravstvenoj skrbi te problema na različitim razinama zdravstvenog sustava osnova su razvoja inovativnih smjernica, a međusektorski dijalog ključan je za njihovu implementaciju. Ponosni smo što ćemo kroz projekt “Zdravstveni opservatorij“ dati doprinos kreiranju jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti za sve naše sugrađane i sugrađanke.
Marina Škrabalo,
Zaklada SOLIDARNA „Očekujemo da ćemo sa stečenim kompetencijama kroz projekt omogućiti kvalitetnije prepoznavanje osoba s multiplom sklerozom u zdravstvenom sustavu kako bi na njihove potrebe bilo odgovoreno na što učinkovitiji način.“
Tanja Malbaša,
Savez društava multiple skleroze Hrvatske „Ovaj projekt omogućit će nam da proširimo postojeću suradnju s civilnim sektorom te da zajedno upozorimo nadležne institucije na to gdje u zdravstvenom sustavu postoje problemi, ali i predložimo moguća unaprjeđenja sustava.“
Juraj Brozović,
Pravni fakultet Zagreb„Vjerujemo da će projekt Zdravstveni opservatorij poboljšati vidljivost rijetkih bolesti te otvoriti pitanja dostupnosti lijekova i tretmana kojima se postiže bolja kvaliteta života oboljelih i njihovih obitelji. Zdravstveni sustav treba biti učinkovitiji, sigurniji i pristupačniji građanima.“
Irena Bibić,
Dravet sindrom Hrvatska „Značajan doprinos Zdravstvenog opservatorija vidimo u razvoju aktivne zagovaračke mreže u svrhu kontinuiranog praćenja potreba u zdravstvu i snaženja utjecaja na kvalitetu zdravstvene zaštite. Ovaj projekt predstavlja priliku za umrežavanje ključnih dionika kako bismo zajedno doprinijeli postavljanju održivih modela zdravstvenog sustava.“
Mirela Stanić-Popović,
Udruga Krijesnica „Suradnju u važnom i nadasve plemenitom ostvarivanju ciljeva projekta „Zdravstveni opservatorij“ vidimo u primjeni, izmjenama i provedbi pravnih propisa koji u ovom području mogu pomoći stvarnim korisnicima, te osvijestiti društvo o njihovim problemima i načinu prevladavanja istih kako bi se doprinijelo kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti.”

Sanja Grbić,
Pravni fakultet Rijeka

ČLANOVI PROJEKTNOG TIMA

Marija Kuna,
voditeljica projekta
Antonela Raspudić,
koordinatorica projekta
Ana Bobinac,
voditeljica istraživačkog tima
Maja Banadinović,
znanstveno-stručna suradnica
Marina Škrabalo,
stručnjakinja za jačanje kapaciteta mreže
Mirela Stanić-Popović,
izvršna direktorica udruge Krijesnica