Natječaji

Datum: 05.02.2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: Financijsko-administrativni/a suradnik/ca

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 2 mjeseca.

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge KRIJESNICA (Deželićeva 50)

Vrijeme: 40 sati tjedno

Nudimo rad u ugodnom okruženju te mogućnost kontinuiranog učenja i stručnog usavršavanja.

Opis poslova za radno mjesto „Financijsko-administrativni suradnik/ica“ uključuje:

1)      vođenje financijskog poslovanja Udruge

2)      redovni kontakt s knjigovodstvom

3)      sudjelovanje u izradi financijskih izvještaja i proračuna projekata

4)      vođenje nabave svih materijala, usluga i radova

5)      kontaktiranje donatora i vođenje baze podataka donatora

6)      vođenje zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

7)      organiziranje putovanja, osiguranja i smještaja sudionika

8)      brigu o uredskoj i tehničkoj opremi Udruge

9)      osmišljavanje i provedbu aktivnosti vezanih za osiguranje sredstava za rad Udruge

10)      sudjelovanje u provedbi projekata sukladno godišnjem Operativnom planu Udruge

Potrebna znanja, vještine i osobine:

1)         VSS

2)         Min. 2 godine relevantnog radnog iskustva

3)         Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4)         Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

5)         Samostalnost, analitičnost, odgovornost, komunikativnost, timski rad

6)         Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje

7)         Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva. Od kandidata i kandidatkinja se očekuje visok stupanj radne etike.

 Način prijave: e-mailom na adresu krijesnica@krijesnica.hr

Prijave su otvorene do 14. veljače 2020. godine.

Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo/popis projekata/kontakt podatke osoba koje vas mogu preporučiti.

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.

 

 

NATJEČAJI ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Udruga Krijesnica već više od 18 godina teži unaprjeđenju kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti i njihovih obitelji. Članovi Krijesnice roditelji su djece koja se liječe na nekom od dječjih onkoloških odjela u Hrvatskoj, roditelji čija su djeca uspješno završila liječenje i oni koj su izgubili dijete zbog maligne bolesti. Članovi udruge također su mladi ljudi koji su tijekom djetinjstva prošli iskustvo liječenja maligne bolesti, a danas sudjeluju u radu Krijesnice i svojim iskustvom pomažu djecu u procesu liječenja. Udruga u svojem radu okuplja i niz različitih stručnjaka koji doprinose uspjehu rada organizacije. Trenutno smo u potrazi za tri mlade osobe koje bi se stručno osposobljavale u Krijesnici na radnim mjestima: Suradnik/ca u pripremi i provedbi projekata, Savjetnik/ca za ostvarivanje prava pacijenata i Financijsko-adminsitrativni suradnik/ca.

Pozivamo sve one koje i koji se prepoznaju u uvjetima natječaja, koji dijele naš entuzijazam i vjeru da mali ljudi mogu mijenjati svijet, koji su zainteresirani za rad s ljudima (djecom i obiteljima) i imaju razvijenu empatiju da se prijave na ovaj oglas.

Vrsta posla: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge KRIJESNICA (Deželićeva 50)

Vrijeme: 40 sati tjedno

Očekivani početak rada: između 1. studenog i 1. prosinca 2018.

Očekivani završetak rada: 12 mjeseci od početka osposobljavanja

 

 1. Opis posla za radno mjesto Suradnik/ca u pripremi i provedbi projekata uključuje sljedeće poslove koje će kandidat/kinja obavljati uz pomoć i praćenje mentorice:
 2. Prati objave lokalnih, nacionalnih i međunarodnih natječaja i sudjeluje u pripremi projektnih  prijava
 3. Sudjeluje u izradi izvješća o provedbi projekata Udruge
 4. Sudjeluje u organizaciji i provedbi javnih događanja Udruge
 5. Priprema i po odobrenju, šalje priopćenja za medije, vezano za održavanje događanja u organizaciji Udruge
 6. Sudjeluje u radu grupe „Mladi Krijesnice“ kroz provedbu pojedinih aktivnosti

 

Potrebne kvalifikacije, znanja i vještine:

 • VSS (VII/1. visoka stručna sprema / magistar struke) (ekonomija)

2)            Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

3)            Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

4)            Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje te kritičko razmišljanje

5)           Poznavanje društvenih mreža i komunikacije na njima

6)          Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, timskom radu i fleksibilnosti

 

 1. Opis posla Savjetnik/ca za ostvarivanje prava pacijenata uključuje sljedeće poslove koje će kandidat/kinja obavljati uz pomoć i praćenje mentorice:
  • Redovnim odlascima na odjel(e) dječje onkologije i u prostorijama Udruge, ostvaruje izravne kontakte s obiteljima suočenima s malignim bolestima djeteta
  • Informira obitelji o njihovim pravima iz socijalnog, zdravstvenog, obrazovnog i mirovinskog sustava te pruža pomoć u ostvarivanju tih prava
  • Povezuje obitelji s nadležnim institucijama i ustanovama (CZSS, HZZO, HZMO, MZOS, HZZ, Pravna klinika i dr.)
  • Sudjeluje pri savjetovanju i pomaganju obitelji u suočavanju s bolesti, liječenjem i rehabilitacijom djeteta
  • Izrađuje socijalnu anamnezu obitelji i vodi socijalne osobne dokumente (SOD-ove) obitelji
  • Vodi bazu roditelja i djece suočene s malignim bolestima, korisnika Krijesnice
  • Sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga te izradi izvješća iz svog područja rada

 

Potrebne kvalifikacije, znanja i vještine:

 • Studij socijalnog rada/socijalne politike – VSS (VII/1. visoka stručna sprema / magistar struke)
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje te kritičko razmišljanje
 • Poznavanje društvenih mreža i komunikacije na njima
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, timskom radu i fleksibilnosti

 

III. Opis posla  Financijsko-adminsitrativni suradnik/ca uključuje sljedeće poslove koje će kandidat/kinja obavljati uz pomoć i praćenje mentorice:

1)            Sudjeluje u financijskom poslovanju Udruge – vođenje knjige ulaznih računa, vođenje knjige putnih naloga te izrada i/ili provjera putnih naloga, izdavanje i primanje jamstava/zadužnica, vođenje urudžbenog zapisnika

2)            Priprema dokumente za knjiženje i vodi redovni kontakt s knjigovodstvom te je upoznat/a sa zakonskim odredbama vezano za financijsko poslovanje Udruge

3)            Priprema ugovore za djelatnike organizacije, vodi evidenciju o radnom vremenu djelatnika, njihovim odsustvima, bolovanjima i godišnjim odmorima

4)            Vodi evidenciju svih troškova organizacije korištenjem pripremljenih Excel obrazaca za praćenje prihoda i rashoda organizacije te odgovara za njihovu točnost i ažurnost

5)            Zadužen/a je za pripremu tjednog i dnevnog rasporeda korištenja službenog vozila, nadgledanje evidencije upotrebe te održavanje vozila

6)            Brine o opskrbljenosti ureda osnovnim materijalima i sredstvima za rad i održavanje

 

 

 

Potrebne kvalifikacije, znanja i vještine:

1)            VSS (VII/1. visoka stručna sprema / magistar struke) (ekonomija)

2)            Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

3)            Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

4)            Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje te kritičko razmišljanje

5)          Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, timskom radu i fleksibilnosti

 

Od kandidata i kandidatkinja se očekuje visok stupanj radne etike. Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Način prijave:

E-mailom na adresu: krijesnica@krijesnica.hr

U nazivu maila napišite svoje ime i prezime te radno mjesto za koje se natječete

Prijave su otvorene do 26. listopada 2018. godine

Prijavi obavezno priložiti:

Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku

Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)

Dokaz o tome da nemate odgovarajućeg stručnog i radnog iskustva

Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Također nećemo razmatrati prijave kandidata i kandidatkinja koji ne ispunjavaju uvjete za zapošljavanje uz mjeru stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka javne nabave dana 19. srpnja 2018. godine objavljuje

POZIV

za dostavu ponuda za izradu mobilne aplikacije udruge Krijesnica

 

Naručitelj: Udruga Krijesnica, Prilaz Gjure Deželić 50, 10000 Zagreb, OIB: 28238949295

Oznaka/broj nabave: NMV-02/2018

Naziv: Izrada mobilne aplikacije

Vrsta dokumenta: Obavijest o jednostavnoj nabavi

Vrsta ugovora: Isporuka roba

Vrsta postupka: Postupak jednostavne nabave – javna objava poziva

Procijenjena vrijednost: 80.000 kn (s PDV-om)

Rok za dostavu ponuda: 25. kolovoza 2018. godine

Datum objave: 19. srpnja 2018. godine

Elektronička dostava ponuda: Da

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 03. 09. 2018. godine u 12:00 sati u prostorijama udruge Krijesnica, na adresi Prilaz Gjure Deželića 50, 10000 Zagreb.

Tehničke specifikacije mobilne aplikacije:

Funkcionalnosti aplikacije

Registracija korisnika

 • jedinstveni identifikator korisnika je email i telefon (SMS, pozivi)
 • obavezna polja za registraciju
  • osobni podaci o roditelju i djetetu (ime, prezime, datum rođenja)
  • dijagnoza
  • datum početka liječenja
  • bolnica, liječenja
  • skenirana/poslikana medicinska dokumentacija (važno zbog potvrde dokumentacije) – mogućnost unosa od strane korisnika i Krijesnice
  • adresa prebivališta
  • adresa boravka u mjestu liječenja
  • telefoni
  • OIB roditelja
  • OIB djeteta

 

Ručno odobravanje korisnika nakon registracije od strane Krijesnice:

 • Obavijest putem aplikacije/sms-a da je prijava odbijena ili odobrena

 

Nakon odobravanja korisničkog računa mogućnost slanja zahtjeva za:

 • HAC
  • traženje odobrenja od strane korisnika (roditelja) za mogućnost slanja zahtjeva za cestarinu
  • nakon odobrenja – sustav sve sljedeće zahtjeve emailom šalje u HAC automatski (npr. from: krijesnica@krijesnica.hr, cc: korisnikov (roditeljev) email i/ili SMS)
  • na taj način nakon što HAC izda potvrdu, korisnik automatski dobiva potvrdu na email
  • web aplikacija također procesuira potvrdu i “dodaje” potvrdu na korisnikov račun – mogućnost pregleda svih potvrda u web aplikaciji
  • HAC šalje email s potvrdom (PDF) koji web aplikacija procesira i prosljeđuje korisniku (roditelju)

 

 • Hrvatske željeznice

 

 • Zahtjev za iskaznicu za povlašteno kupovanje karte (na godišnjoj razini):
 • zahtjev je potrebno ručno odobriti od strane Krijesnice – nakon odobrenja šalje se automatski generirani mail HŽu
 • Potrebni podaci:
  • smjer putovanja (povući sa HŽ stranice)
  • adresa dostave iskaznice (ponuđene opcije: Krijesnica ured, adresa korisnika iz profila ili slobodan unos adrese)
  • članovi obitelji na čije se ime iskaznica izdaje (roditelji i dijete koje se liječi) – ponuditi dijete i roditelja s korisničkog profila, te omogućiti dodatan slobodni unos osobe

 

 • ZAGREB-PARKING
  • Zahtjev za parking kartu (na godišnjoj razini):
  • Zahtjev je potrebno ručno odobriti od strane Krijesnice – nakon odobrenja šalje se automatski generirani mail ZAGREBPARKING
  • Potrebni podaci:
   • preslika osobne iskaznice
   • preslika prometne dozvole
   • preslika važeće medicinske dokumentacije s istaknutom dijagnozom maligne bolesti (aplikacija može povući iz osnovnih podataka o obitelji)
  • Web aplikacija korisnika obavještava putem maila i/ili SMS-a (i obavijesti u aplikaciji) kad je gotova iskaznica koja se može podići na adresi Šubićeva 40, šalter Zagreb parkinga.
  • Aplikacija nudi mogućnost slikanja i slanja pojedinih preslika dokumenata automatizirano.

 

 • ZET
  • Nije moguće automatizirati – potrebno popisati dokumentaciju koja se predaje na šalteru ZETa:
   • originalna potvrda HZZ-a o nezaposlenosti
   • medicinska dokumentacija iz koje je vidljiva dijagnoza maligne bolesti
   • fotografija veličine 3×3.5 cm
   • preslika osobne iskaznice
   • zahtjev za izdavanjem pretplatne karte- popunjeni obrazac ZET-a
   • 30 kn za izradu pretplatne karte
   • 120kn za mjesečnu kartu

 

 • SMJEŠTAJ
 • Zahtjev za smještaj
 • preslika važeće medicinske dokumentacije s istaknutom dijagnozom maligne bolesti (aplikacija može povući iz osnovnih podataka o obitelji)
 • WEB aplikacija obavještava korisnika putem emaila/SMS o dostupnosti smještaja, adresi, potpisivanju ugovora, preuzimanju ključeva
 • Prijevoz
 • Zahtjev za prijevoz na relaciji odjel – kuća – odjel
 • preslika važeće medicinske dokumentacije s istaknutom dijagnozom maligne bolesti (aplikacija može povući iz osnovnih podataka o obitelji)
 • WEB aplikacija obavještava korisnika putem emaila/SMS o odobrenju i koga treba kontaktirati za dogovor o polasku
 • Postoje kriteriji za odobrenje prijevoza

 

Informacije

 • CMS stranice s mogućnosti grupiranja (npr. SUSTAV MIROVINSKOG OSIGURANJA, SUSTAV SOCIJALNE SKRBI)
 • Svaka stranica mora imati naslov i mogućnost unosa “rich text” sadržaja (headeri, liste, …) kako bi kasnije korisnik jednostavno editirao informacije samostalno.

 

Zabava, kreacija, rekreacija

 • Aplikacija nudi niz aktivnosti za razonodu.
 • Aktivnosti će biti definirane od strane Krijesnice uz pomoć kreativnog tima i kroz savjetovanje sa psiholozima u dotičnom području rada.

 

Prijedlog funkcionalnosti:

 • Origami radionica (tri razine složenosti, s mogućnosti dodavanja novih shema)
  • Aplikacija vodi djecu kroz izradu jednostavnih origami kreacija.
  • Funkcionalnosti: Set ilustracija za svaku kreaciju origamija korak po korak.
  • Uz aplikaciju djeca dobiju set papira u boji (kvadratnog oblika).
 • Karte “Moj prijatelj vodič / Anđeoske karte”
  • Set karata koje se prikazuju u aplikaciji. Klikom na kartu po izboru otvara se slika te karte i kratka poruka ohrabrenja.
 • Slikovnica
  • Aplikacija nudi mogućnost crtanja (odabir debljine kista, boje, vrste kista) prstom prema već unaprijed određenim ilustracijama (vanjski obrisi, slikovnica) može ispuniti prazan prostor bojom
 • Kreativne radionice
 • Aplikacija nudi mogućnost pregleda raznih kreativnih radionica s YouTube kanala Krijesnice
 • Mogućnost slanja svojih video uradaka i slanja Krijesnici da postavi na svoj YouTube kanal
 • Kutak za odmor
  • Aplikacija nudi glazbene bajke za djecu, i druge zvukovne sadržaje za opuštanje i relaksaciju grupirane u mapama

 

FORUM ZA PITANJA:

 • Ne javna objava pitanja
 • Korisnici pitaju Krijesnicu
 • Objava nekih odgovora na česta pitanja

 

KOMUNIKACIJA LIJEČNIKA I KRIJESNICE:

 • Upiti vezani za potrebe odjela
 • Obavijesti liječnika
 • Objava članaka i sl.

 

OSTALO:

– aplikacija šalje pozdravne poruke prilikom svakog logiranja

– korisnici dobivaju poruke u vezi radionica/susreta i slično i imaju mogućnost odgovoriti da li sudjeluju ili ne

 

Molimo slati jednu ponudu za sve navedene stavke uz specificiranje iznosa za svaku stavku na ponudi, pri čemu ukupan iznos uključuje i PDV.

 

NAPOMENA: moguća je i druga faza kad će se po završenoj mobilnoj aplikaciji izrađivati i baza podataka udruge Krijesnica.

Ponude molimo slati isključivo putem maila.

Kontakt osoba: Dragan Cvitić: 091/1235-135, dragan@krijesnica.hr