Upitnik o COVID-19 i povjerenju građana

O zdravlju, pandemiji COVID-19, cijepljenju, nuspojavama i razlozima za i protiv raspravljamo svaki dan. Osjećamo se ponekad izgubljeni u moru informacija, ne znamo kome vjerovati i kome postaviti pitanja.

Udruge i istraživači udruženi u EU projekt „Zdravstveni Opservatorij“, odlučili su zajedničkim snagama pokrenuti platformu koja će dugoročno pokušati dati odgovore na nedoumice građana te postati mjesto povjerenja svim onima koji se u zdravstvenom sustavu osjećaju izgubljeni. Za početak smo odlučili ispitati stavove i (ne)povjerenje koje građani imaju prema nadležnim institucijama i struci u vrijeme pandemije COVID-19. Rezultati ankete doprinijet će istraživanju o zdravstvenoj pismenosti koje se provodi u sklopu projekta te za cilj ima procijeniti razinu zdravstvene edukacije građana i potrebe da se unaprijedi sposobnost pacijenata i sustava za „patient-centered care“, skrbi usmjerene prema pacijentu.

Ljubazno molimo za dvije minute Vašeg vremena za ispunjavanje kratkog anonimnog upitnika.

Zahvaljujemo na Vašem doprinosu!
Zapošljavamo “Voditelja/icu projekta”

Udruga Krijesnica zapošljava osobu za radno mjesto “Voditelj/ica projekta” u provedbi ESF projekta “Zdravstveni opservatorij”.

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb

Vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova i odgovornosti:

 • Praćenje provedbe aktivnosti projekta;
 • Organizacija sastanaka projektnog tima;
 • Komunikacija s Posredničkim tijelom razine 1 i Posredničkim tijelom razine 2;
 • Redovna komunikacija s projektnim timom;
 • Priprema dokumentacije za podugovaranje i procese nabava na projektu;
 • Izrada zahtjeva za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i priprema projektnih preraspodjela;
 • Izrada Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-ova) i završnog izvješća projekta
 • Kontrola financijskog upravljanja na projektu;
 • Angažman vanjskih stručnjaka, regulacija radnih odnosa i postavljanje internih pravila koordinacije;
 • Administracija i vođenja financija;
 • Priprema projektnih plaćanja;
 • Vođenje cjelokupne projektne dokumentacije;
 • Unos i ažuriranje podataka u sustavu za praćenje unaprijed određenih i specifičnih pokazatelja projekta te unos ostalih podataka vezanih uz projekt u online sustav za prikupljanje podataka;
 • Logistika na projektnim događanjima, istraživanju tržišta i ostalim projektnim aktivnostima;
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • Min 1 godina relevantnog radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad
 • Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Tražimo iskusnu, visoko motiviranu i izrazito organiziranu osoba u području projektnog menadžmenta, posebno projekata financiranih sredstvima ESF-a koja se odlično snalazi na platformi zns.civilnodrustvo.hr te u komunikaciji s nadležnim posredničkim tijelima. Uz to, voli raditi u velikom timu različitih suradnika iz nevladinog sektora te s predstavnicima akademske zajednice i donositeljima odluka na različitim razinama.

Rok za prijavu putem emaila krijesnica@krijesnica.hr je 08.10.2021. u 12:00 sati. Uz prijavu se prilaže motivacijsko pismo, CV, potvrda o stručnoj spremi i minimalno 1 preporuka. Kandidati/inje koje uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.
KRIJESNICA ZAPOŠLJAVA

Udruga Krijesnica zapošljava 2 nove osobe:

 

1.radno mjesto – Suradnik/ca na projektu / Istraživač/ica

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme – do kraja projekta, uz mogućnost produljenja ugovora

Vrijeme: 20 sati tjedno

Koeficijent složenosti radnog mjesta: 2.38 

Opis poslova i odgovornosti:

 Pod vodstvom Izvršnog direktora:

 • Samostalno provodi te sudjeluje u provedbi projektnih elemenata na projektu Zdravstveni opservatorij
 • Koordinira aktivnosti na terenu
 • Priprema i organizira sastanke, radionice i druge aktivnosti s predstavnicima ministarstava i ostalih državnih ustanova, s predstavnicima regionalne samouprave, s predstavnicima lokalne samouprave, s predstavnicima zdravstvenih ustanova, s predstavnicima ustanova za socijalnu skrb i s predstavnicima civilnog društva
 • Sudjeluje u projektnim zadacima koji uključuju pripremu i diseminaciju materijala i stručno-edukativne aktivnosti
 • Sudjeluje u operativnim aktivnostima provedbe stručnih edukacija, radionica i sastanaka (priprema sadržaja, konzultacije s dionicima, priprema i diseminacija materijala)
 • Znanstveno-istraživački doprinosi kroz sudjelovanje u terenskom radu, provedbu radionica i raspravama koje će prethoditi; pružajući pomoć pri provedbi istraživanja;  oblikovanju znanstvenih radova; pružajući aktivan doprinos projektnim ciljevima vlastitim saznanjima, stečenim radom u lokalnim zajednicama te provedbom radionica, ispitivanja, fokus grupa i terenskim radom s različitim ciljnim skupinama tijekom provedbe projekta;
 • Povećava opseg novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama o dinamici, problemima i mogućim policy rješenjima u svrhu jednakog i jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive skupine – djecu, žene, osobe s invaliditetom, djecu s teškoćama u razvoju, osobe koje žive u siromaštvu i osobe koje žive u izoliranim područjima;
 • Redovito sudjeluje na svim radnim sastancima provedbenih tijela i čitave mreže
 • Redovito sudjeluje na edukacijama u cilju snaženja kapaciteta tematske mreže
 • Ispunjava ostale zadatke i poslove prema naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • Iskustvo u radu na strateškim i policy projektima, izradi policy analiza i preporuka
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost na praćenje relevantne, suvremene stručne literature i njeno korištenje u radu te na ostvarenje planiranih rezultata
 • Razvijanje suradnje sa svim zaposlenicima, spremnost na timski rad
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

2.radno mjesto „Financijsko-administrativni suradnik/ica“

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme – do kraja projekta, uz mogućnost produljenja ugovora

Vrijeme: 40 sati tjedno

Koeficijent složenosti radnog mjesta: 1.55

Opis poslova i odgovornosti:

 • Vodi financijsko poslovanje Udruge – vođenje knjige ulaznih računa, vođenje knjige putnih naloga te izrada i/ili provjera putnih naloga, izdavanje i primanje jamstava/zadužnica, vođenje urudžbenog zapisnika;
 • Priprema dokumente za knjiženje i vodi redovni kontakt s knjigovodstvom te je upoznat/a sa zakonskim odredbama vezano za financijsko poslovanje Udruge;
 • Izrađuje i odgovara za financijska izvješća sukladno planiranom rasporedu te na traženje izvršnog/e direktora/ice;
 • Vodi nabavu svih roba, usluga i radova za organizaciju sukladno propisima;
 • Zadužen/a je za pripremu tjednog i dnevnog rasporeda korištenja službenog vozila, nadgledanje evidencije upotrebe te održavanje vozila;
 • Brine o opskrbljenosti ureda osnovnim materijalima i sredstvima za rad i održavanje;
 • Zadužen/a za vođenje gospodarske aktivnosti Udruge u skladu sa zakonskim odredbama;
 • Redovno održava i osvježava bazu privatnih donatora – fizičkih i pravnih osoba;
 • Kroz donacije sudjeluje u nabavi potrebnog materijala, usluga i radova za Udrugu i hemato-onkološke odjele;
 • Posreduje i pomaže u direktnim donacijama između privatnih donatora, Udruge i hemato-onkoloških odjela;
 • Vodi zaštitu osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) – Uredba (EU) 2016/679 (zaštita osobnih podataka zaposlenika, stručnih suradnika Udruge, volontera i korisnika);
 • Vodi logističke aktivnosti vezano za organizaciju putovanja, osiguranja i smještaja sudionika, provedbu kampanja Udruge i sl.;
 • Vodi brigu o tehničkoj opremi u uredu i roditeljskim stanovima te organizira nabavu, servis, održavanje i zamjenu tehničke opreme;
 • Vodi brigu o uredskoj opremi te organizira nabavu iste; provodi inventuru u udruzi i roditeljskim stanovima;
 • Sudjeluje u provedbi projekata sukladno godišnjem Operativnom planu organizacije;
 • Administrira internetsku stranicu i FB profil Udruge na temelju prikupljenih podataka od ostalih zaposlenika koji su odobreni za objavu od strane izvršnog direktora/ice;
 • Sudjeluje u individualnoj i timskoj superviziji;
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • 2 godine relevantnog radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvijanje suradnje sa svim zaposlenicima i spremnost na timski rad
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

 Za oba radna mjesta:

Prijave su otvorene do 12. ožujka 2021. godine i šalju se e-mailom na adresu krijesnica@krijesnica.hr s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo/popis projekata/kontakt podatke osoba koje vas mogu preporučiti.

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje. Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.
Brošura “Prava obitelji djece na liječenju od maligne bolesti”

Krijesnica predstavlja novu brošuru u kojoj obitelji djece na liječenju od maligne bolesti mogu saznati više o pravima i pogodnostima koje mogu ostvariti:

Prava obitelji djece na liječenju od maligne bolesti
Krijesnica zapošljava na 2 nova radna mjesta

Udruga Krijesnica zapošljava 2 nove osobe na radnim mjestima “Voditelj/ica projekta” i “Koordinator/ica projekta” za provedbu ESF projekta “Zdravstveni opservatorij”.

 

 1. radno mjesto „Voditelj/ica projekta“

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge Krijesnica (Deželićeva 50)

Vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova:

 • Praćenje provedbe aktivnosti projekta Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada 04.2.1.06.0045,
 • Organizacija sastanaka projektnog tima;
 • Komunikacija s Posredničkim tijelom razine 1 i Posredničkim tijelom razine 2;
 • Redovna komunikacija s projektnim timom;
 • Priprema dokumentacije za podugovaranje i procese nabava na projektu;
 • Izrada Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-ova) i završnog izvješća projekta
 • Kontrola financijskog upravljanja na projektu;
 • Angažman vanjskih stručnjaka, regulacija radnih odnosa i postavljanje internih pravila koordinacije;
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • Min 1 godina relevantnog radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad
 • Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

2. radno mjesto „Koordinator/ica projekta“

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge KRIJESNICA (Deželićeva 50)

Vrijeme: 70 % radnog vremena

Opis poslova i odgovornosti:

 • Koordinacija svih aktivnosti na projektnim elementima PE1 Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže, PE2 Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva, PE3 Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene, PE4 Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, PE5 Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija i PE6 Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka; uključujući i:
 • Izradu prijedloga internih dokumenata tematske mreže, priprema i vođenje koordinacijskih sastanaka, održavanje dnevne komunikacije sa članicama mreže; organizacija sastanaka mreže i ostalih ključnih dionika, javnih debata i ostalih aktivnosti potrebnih za pripremu nacrta prijedloga politika;
 • Priprema nacrta prijedloga politika, organizacija sastanaka s donositeljima odluka u pogledu prijedloga javnih politika i obavljanje aktivnosti na komparativnim analizama politika u drugim EU zemljama u pogledu odabranih tema;
 • Priprema prijedloga i facilitiranje procesa izrade godišnjeg Akcijskog plana mreže sa detaljnim proračunom u suradnji s voditeljem projekta;
 • Koordinacija aktivnosti jačanja kapaciteta OCD-a u području zdravstva;
 • Angažman vanjskih stručnjaka za provedbu analiza društvenog utjecaja, organizacija sastanaka mreže za definiranje tema procjene društvenog utjecaja, utvrđivanje konačne metodologije analize u suradnji s vanjskim stručnjacima te ocjena kvalitete finalnih proizvoda analiza.
 • Promocija mreže u javnosti u suradnji s Voditeljem/icom odnosa s javnošću; organizacija diseminacije projektnih rezultata, organizacija predstavljanja rezultata istraživanja, analiza te policy prijedloga donosiocima odluka, organizacija dijaloga s ključnim dionicima procesa, koordinacija tima i vanjskih stručnjaka u diseminaciji rezultata, koordinacija ostalih javno-zagovaračkih aktivnosti.
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

1)         VSS

2)         Min 1 godina relevantnog radnog iskustva

3)         Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4)         Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

5)         Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad

6)         Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje

7)         Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

 Za oba radna mjesta:

Prijave su otvorene do 15. prosinca 2020. godine i šalju se e-mailom na adresu krijesnica@krijesnica.hr s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo/popis projekata/kontakt podatke osoba koje vas mogu preporučiti.

Tražimo osobe uporne, inovativne, neovisne i iskrene osobe usmjerene na timski rad, rješavanje problema, doprinos društvu i osobni razvoj. Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.
Edukacija “Specifičnosti pružanja pedijatrijske palijativne skrbi”

Udruga Krijesnica 26. i 29. svibnja 2020. organizirala je besplatnu online edukaciju “Specifičnosti pružanja pedijatrijske palijativne skrbi”.

Cilj edukacije bio je osnažiti stručnjake, povećati njihov osjećaj kompetencije u kontaktu s palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima te odgovoriti na pitanja i profesionalne dileme u svakodnevnom radu s palijativnim pacijentima.

Predavači su bili:

 • Jasminka Stepan Giljević, dr.med.prim., prof.v.š.spec. pedijatrije, subspec. dječje hematoonkologije, predstojnica Zavoda za hematologiju i onkologiju KDB Zagreb i članica Palijativnog tima KDB Zagreb
 • dr.sc. Diana Butković, dr.med, pročelnica zavoda za dječju anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu KDB Zagreb i članica Palijativnog tima KDB Zagreb
 • Ozren Šenator, mag.psych., član Palijativnog tima KDB Zagreb
 • Olivera Kapetanovic, dipl. socijalna radnica, zaposlenica udruge La Verna – Palijativna skrbkoja pomaže palijativnim pacijentima i vodi grupe podrške za roditelje čija su djeca preminula

U edukaciji je sudjelovalo više od 70 stručnjaka iz Hrvatske i susjednih zemalja, a sudionici su u evaluacijama pohvalili temu, predavanja i predavače. Ukoliko ste zainteresirani za buduća slična predavanja ili imate prijedloge i pitanja vezana uz pedijatrijsku palijativnu skrb, možete se javiti na mail dunja@krijesnica.hr
Međunarodni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti 15.02.2020.

Krijesnica je obilježila 15.02. – Međunarodni dan djeteta oboljelog od maligne bolesti darivanjem djece u liječenju, njihovih roditelja i liječnika te ukrašavanjem  ZET-ovih električnih tramvaja u Zagrebu zastavicama s logom Krijesnice i zlatne vrpce kao simbolom hrabrosti u borbi protiv maligne bolesti, s ciljem širenja poruke suosjećanja i empatije među građanima.

Kako bi se odgovorilo na uočene poteškoće i potrebe za unaprjeđenjem sustava sveobuhvatne skrbi o djeci s malignim bolestima, Krijesnica će uputiti molbu nadležnim tijelima da se pokrene provedba sljedećih aktivnosti:

 • implementiranje putovnice za djecu i mlade koji su se liječili od malignih bolesti u nacionalni zdravstveni sustav s ciljem sustavnog dugoročnog praćenja posljedica liječenja i boljeg pristupa zdravstvenoj skrbi
 • osiguranje potrebnih resursa i uvođenje metodologije za provedbu srednjoškolskog obrazovanja u bolnicama
 • osnivanje posebnog fonda za inovativne terapije i provedbu metoda liječenja koje nisu dostupne u Hrvatskoj
 • definiranje platforme koja će omogućiti sudjelovanje malih pacijenata i njihovih liječnika u akademskim kliničkim studijama
 • unaprjeđenje sustava palijativne skrbi za djecuKRIJESNICA ZAPOŠLJAVA

Udruga Krijesnica već gotovo 20 godina djeluje s ciljem unaprjeđenja kvalitete života djece oboljele od malignih bolesti i njihovih obitelji.

 

Trenutno smo u potrazi za motiviranom osobom za radno mjesto: Financijsko-administrativni/a suradnik/ca

 Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 2 mjeseca.

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge KRIJESNICA (Deželićeva 50)

Vrijeme: 40 sati tjedno

Nudimo rad u ugodnom okruženju te mogućnost kontinuiranog učenja i stručnog usavršavanja.

Opis poslova za radno mjesto „Financijsko-administrativni suradnik/ica“ uključuje:

1)      vođenje financijskog poslovanja Udruge

2)      redovni kontakt s knjigovodstvom

3)      sudjelovanje u izradi financijskih izvještaja i proračuna projekata

4)      vođenje nabave svih materijala, usluga i radova

5)      kontaktiranje donatora i vođenje baze podataka donatora

6)      vođenje zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR)

7)      organiziranje putovanja, osiguranja i smještaja sudionika

8)      brigu o uredskoj i tehničkoj opremi Udruge

9)      osmišljavanje i provedbu aktivnosti vezanih za osiguranje sredstava za rad Udruge

10)      sudjelovanje u provedbi projekata sukladno godišnjem Operativnom planu Udruge

Potrebna znanja, vještine i osobine:

1)         VSS

2)         Min. 2 godine relevantnog radnog iskustva

3)         Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4)         Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

5)         Samostalnost, analitičnost, odgovornost, komunikativnost, timski rad

6)         Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje

7)         Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva. Od kandidata i kandidatkinja se očekuje visok stupanj radne etike.

 Način prijave: e-mailom na adresu krijesnica@krijesnica.hr

Prijave su otvorene do 14. veljače 2020. godine.

Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo/popis projekata/kontakt podatke osoba koje vas mogu preporučiti.

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.
POZIV NA VOLONTIRANJE

Krijesnica je ponovno u potrazi za novim volonterskim snagama koje će dio svojeg slobodnog vremena pokloniti djeci na liječenju od maligne bolesti u zagrebačkim bolnicama.

I zato ako:
– voliš djecu
– želiš poboljšati svoje komunikacijske vještine
– želis korisno iskoristiti svoje slobodno vrijeme
– volis upoznavati nove ljude i biti dio tima
– stariji/a si od 18 godina

javi se da i ti postaneš Mladi mentor na pedijatrijskim onkološkim odjelima!

Ispuni našu prijavu i ubrzo te zovemo na razgovor.
Trebate li svojem djetetu reći da boluje od maligne bolesti?

Nerijetko se događa da roditelji podcjenjuju emocionalne kapacitete svoga djeteta jer sami nisu sigurni kako će se moći nositi s njegovom uznemirenošću.

Trebam li reći djetetu da boluje od maligne bolesti? Pitanje je to s kojim se susreću gotovo svi roditelji djece pacijenata, a odgovor može odrediti daljnji smjer komunikacije roditelj – dijete tijekom liječenja, dodatno osnažiti ili pak negativno utjecati na prilagodbu djeteta na liječenje.

Jedan od najčešćih strahova roditelja jest da se djeca neće moći nositi s težinom njihove dijagnoze, da će se slomiti, biti tužni, ljuti, puno plakati… Roditelji se boje nepredvidljivosti dječjih reakcija te zbog toga ponekad s djetetom ne podjele informacije o dijagnozi i liječenju. Unatoč tome, odgovor na pitanje trebam li sa svojim djetetom podijeliti njegovu dijagnozu, svakako glasi DA. Pritom je važno naglasiti da to treba učiniti na djetetu razumljiv i jasan način koji je prikladan njegovoj dobi, iskustvu i stupnju razvoja.

Otvorenost je važna

Prednosti otvorene komunikacije s djetetom su brojne, a među ostalim uključuju djetetov osjećaj aktivne uključenosti, važnosti i poštovanja roditelja, što jača njegove kapacitete za nošenje s bolešću te daje primjer kako se suočiti s teškim životnim situacijama. Pritom treba imati na umu da priopćavanje djetetu da ima rak može uključivati širok spektar neugodnih emocija, od početnog šoka pa do tuge, ljutnje, zabrinutosti i sličnog, pri čemu je najvažnije da dijete dobije siguran prostor kako bi moglo izraziti ono što osjeća i poruku da je u redu osjećati što god osjeća u tom trenutku jer „pogrešne“ ili „prave“ reakcije jednostavno ne postoje.

U našoj sredini rak je još uvijek tabu-tema. Za većinu ljudi pričati o raku iznimno je teško, ponekad i neprihvatljivo. No treba znati da se najveći broj tih malenih pacijenata danas uspješno izliječi. Pročitajte više!

Što sve uzeti u obzir

Treba naglasiti da neće sva djeca imati toliko burnu reakciju koliko bismo mi odrasli očekivali, no to je potrebno prihvatiti u kontekstu činjenice da djeca prerađuju informacije na svoj način i u skladu sa svojom dobi, što ne znači da nas nisu čuli ili doživjeli. Ipak, izostane li vanjska reakcija, dobro je u jednom trenutku provjeriti koliko nas je dijete razumjelo jer se može dogoditi da su neke informacije ipak presložene ili previše apstraktne za njegovo poimanje svijeta te ih je potrebno prenijeti drukčije.

Pri odluci na koji način i u kojem opsegu podijeliti informaciju s djetetom, važno je uzeti u obzir i njegove želje i potrebe. Djeca će sama tražiti dodatne informacije ili će nam dati do znanja ako im je nešto previše. Uz kriterij kronološke dobi i stupanj razvoja, svaki roditelj najbolje poznaje svoje dijete te prema njegovim individualnim karakteristikama i dostupnoj podršci iz okoline može procijeniti koliko i koje će informacije podijeliti.

Ako djeca postavljaju puno pitanja i općenito su dosta znatiželjna vezano uz svoju bolest, bolje je da informacije dobiju izravno od roditelja nego da odgovore pokušavaju pronaći na internetu ili iz sličnih neprovjerenih izvora koji često mogu katastrofizirati njihovu bolest ili ih voditi u smjeru znanstveno neprovjerenih metoda liječenja.

I roditelji se boje

Općenito govoreći, roditelji češće imaju potrebu štititi djecu od previše informacija za koje smatraju da bi ih mogle jako uznemiriti, a puno manje roditelja smatra da se sve informacije koje dobiju od liječnika trebaju podijeliti s djetetom. Nerijetko se događa i da roditelji podcjenjuju emocionalne kapacitete svoga djeteta jer sami nisu sigurni kako će se moći nositi s njegovom uznemirenošću s obzirom na to da se sami bore sa snažnim osjećajima straha i bespomoćnosti.

Najvažnija poruka roditeljima jest da nisu sami i da su njihove emocije važne jer je na kraju dana snažan i stabilan roditelj najveći izvor snage i potpore djetetu pri liječenju.

Potražite stručni savjet

Važno je naglasiti da prikrivanje pojedinih informacija i skrivanje emocija može oduzimati puno energije te predstavljati dodatni stres u ionako iznadprosječno zahtjevnoj situaciji te traženje stručne pomoći (psihologa ili psihoterapeuta) nije slabost nego iznimno hrabra odluka.

 

AUTOR ČLANKA – Dunja Lačan, mag. act. soc., psihoterapeut u edukaciji, supervizor psihosocijalnog rada te savjetnica u ostvarivanju prava pacijenata udruge Krijesnica
Grawe night maraton

Our Firefly youth have volunteered in acasion of Grave night maraton. As always they have shown their good will and smiling faces in the best of light.