Tribina o zdravstvenoj pismenosti u sklopu Festivala znanosti u Rijeci – projekt Zdravstveni opservatorij

U četvrtak, 27. travnja 2023. od 14 do 15.30 sati na riječkom Ekonomskom fakultetu održat ćemo javnu tribinu o zdravstvenoj pismenosti, u sklopu Festivala znanosti i projekta Zdravstveni opservatorij kojeg provodi udruga Krijesnica s partnerima, pod nazivom

Zdravstvena pismenost u Hrvatskoj: gdje smo i što dalje?

Doznajte rezultate istraživanja o zdravstvenoj pismenosti hrvatskih građana provedenog u sklopu projekta Zdravstveni opservatorij, kao i prijedloge za poboljšanje zdravstvene pismenosti, koji su u sklopu projekta uobličeni u javnopolitičke smjernice. Dođite i uključite se u raspravu!

PROGRAM: 

14:00 Predstavljanje rezultata istraživanja o zdravstvenoj pismenosti

14:15 Predstavljanje Smjernica za razvoj javnih politika za zdravstvenu pismenost

14:30 Panel rasprava

 

SUDIONICI:

Doc. dr. sc. Ana Bobinac, voditeljica istraživačkog tima Zdravstvenog opservatorija, Ekonomski fakultet u Rijeci

Maja Horvat, suradnica Zdravstvenog opservatorija za izradu policy smjernica, Map Savjetovanja

Nasl.prof.dr.sc. Iva Sorta-Bilajac Turina, dr.med.,univ.mag.med., Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Nikola Serdarević, predstavnik mreže Zdravstveni opservatorij, Udruga Terra

MODERATOR: Milan Koštro, suradnik za diseminaciju projektnih rezultata Zdravstvenog opservatorija, Udruga Krijesnica

 

REZULTATI ISTRAŽIVANJA O ZDRAVSTVENOJ PISMENOSTI

Razina zdravstvene pismenosti hrvatskih građana u prosjeku je na granici između problematične i adekvatne, a najviše problema imaju s pronalaskom, razumijevanjem i upotrebom informacija o zdravlju, pokazalo je istraživanje o zdravstvenoj pismenosti provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika. Niska razina zdravstvene pismenosti povezana je s lošijim zdravljem, slabijim preživljenjem od različitih bolesti i većim troškovima skrbi.

Istraživanje je provedeno u sklopu projekata „Zdravstveni opservatorij“ i „Vrijednost u zdravstvu: empirijska istraživanja i aplikacija”, a rezultati su predstavljeni u znanstvenom radu „Zdravstvena pismenost u Republici Hrvatskoj“ objavljenom u Reviji za socijalnu politiku. Autorice rada su Ana Bobinac, Elizabeta Ribarić i Nikolina Dukić Samaržija s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

U istraživanju je korišten prilagođeni instrument za mjerenje zdravstvene pismenosti, odnosno Europski upitnik zdravstvene pismenosti – HLS-EU-Q, dok su glavni rezultati izraženi kroz generalni indeks zdravstvene pismenosti (GHL). Cilj istraživanja bio je utvrditi prosječnu razinu zdravstvene pismenosti u Republici Hrvatskoj na nacionalno reprezentativnom uzorku te identificirati obilježja koja se mogu dovesti u vezu s posebno niskom razinom pismenosti.

SMJERNICE ZA RAZVOJ JAVNIH POLITIKA ZA ZDRAVSTVENU PISMENOST

U Hrvatskoj ne postoji cjelovita javna politika vezana uz zdravstvenu pismenost, a Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. tek je načelno prepoznata važnost razvoja zdravstvene pismenosti.

Smjernice ra razvoj javne politike zdravstvene pismenosti izrađene se u sklopu Zdravstvenog opservatorija, vodeći se rezultatima istraživanja, uvidima u nacionalni pravni i strateški okvir, pregledom literature te najboljih domaćih i svjetskih praksi, uz provedene radionice i rasprave te analizu društvenog utjecaja procjenu učinka intervencija predloženih u okviru smjernica.

PANEL RASPRAVA

Uz glavnu istraživačicu na projektu Zdravstveni opservatorij Anu Bobinac te suradnicu u projektu na izradu smjernica Maju Horvat, na panel raspravi će sudjelovati Iva Sorta-Bilajac Turina, specijalist javnog zdravstva Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te Nikola Serdarević, programski suradnik u udruzi Terra i suvoditelj odnosa s javnošću Zdravstvenog opservatorija.

U raspravu o zdravstvenoj pismenosti te potrebnim i mogućim poboljšanjima, svojim pitanjima i komentarima mogu se uključiti svi koji dođu na tribinu, čemu se unaprijed veselimo.

 

Projekt „Zdravstveni opservatorij“ sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost Krijesnice – udruge za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.