Brošura “Prehrana djece na liječenju od maligne bolesti”

Krijesnica predstavlja novu brošuru u kojoj možete  saznati više o prehrani djece na liječenju od maligne bolesti:

Prehrana djece na lijecenju od maligne bolesti