Zapošljavamo Suradnika/icu u provedbi projekata i aktivnosti

Udruga Krijesnica zapošljava osobu za radno mjesto “Suradnik/ica u provedbi projekata i aktivnosti ”.

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme, s mogućnošću produljenja

Mjesto rada: Zagreb

Vrijeme: 40 sati tjedno

Koeficijent složenosti radnog mjesta: 1,25

Opis poslova i odgovornosti

Pod vodstvom Izvršnog direktora:

 • Po potrebi odlazi na odjel(e) dječje onkologije i u prostorijama Udruge ostvaruje izravne kontakte s obiteljima suočenima s malignim bolestima djeteta;
 • Sudjeluje u osiguravanju pogodnosti i povlastica za obitelji čije je dijete na liječenju (HŽ, ZET, HAC, CA, prijevodi medicinske dokumentacije, nabava udžbenika i sl.);
 • Smješta i uvodi u posjed korisnike roditeljskih stanova te vrši primopredaju;
 • Odgovoran za održavanje, popravke i opskrbu roditeljskih stanova;
 • Procjenjuje potrebe obitelji, djece, mladih i volontera te predlaže projektne ideje;
 • Sudjeluje u pripremi projektnih prijedloga te izradi izvješća iz svog područja rada;
 • Sudjeluje u organizaciji i obilježavanju važnih datuma i javnih događanja Krijesnice;
 • Sudjeluje u volonterskim programima te pomaže provedbu volonterskih aktivnosti u suradnji s Suradnik/ica u provedbi projekata psihosocijalne podrške;
 • Sudjeluje o organizaciji i provedbi programa podrške djeci, mladima i obiteljima (kampovi, ljetovanja i sl.);
 • Vodi evidenciju o svojim kontaktima s obiteljima i pruženim uslugama;
 • Pomaže u nabavi roba, usluga i radova za organizaciju sukladno propisima;
 • Zadužen/a je za pripremu tjednog i dnevnog rasporeda korištenja službenog vozila, nadgledanje evidencije upotrebe te održavanje vozila;
 • Sudjeluje u provedbi projekata sukladno godišnjem Operativnom planu organizacije;
 • Sudjeluje u individualnoj i timskoj superviziji;
 • Ispunjava ostale zadatke i poslove prema naputku Izvršnog direktora/ice, Savjetnik/ce za ostvarivanje prava pacijenata i Suradnik/ica u provedbi projekata psihosocijalne podrške

Potrebna znanja, vještine i osobine

 • VŠS/VSS
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad
 • Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Rok za prijavu putem e-maila krijesnica@krijesnica.hr je 31.12.2021. Uz prijavu se prilaže motivacijsko pismo i životopis. Kandidati/inje koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.