Zapošljavamo “Voditelja/icu projekta”

Udruga Krijesnica zapošljava osobu za radno mjesto “Voditelj/ica projekta” u provedbi ESF projekta “Zdravstveni opservatorij”.

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb

Vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova i odgovornosti:

 • Praćenje provedbe aktivnosti projekta;
 • Organizacija sastanaka projektnog tima;
 • Komunikacija s Posredničkim tijelom razine 1 i Posredničkim tijelom razine 2;
 • Redovna komunikacija s projektnim timom;
 • Priprema dokumentacije za podugovaranje i procese nabava na projektu;
 • Izrada zahtjeva za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i priprema projektnih preraspodjela;
 • Izrada Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-ova) i završnog izvješća projekta
 • Kontrola financijskog upravljanja na projektu;
 • Angažman vanjskih stručnjaka, regulacija radnih odnosa i postavljanje internih pravila koordinacije;
 • Administracija i vođenja financija;
 • Priprema projektnih plaćanja;
 • Vođenje cjelokupne projektne dokumentacije;
 • Unos i ažuriranje podataka u sustavu za praćenje unaprijed određenih i specifičnih pokazatelja projekta te unos ostalih podataka vezanih uz projekt u online sustav za prikupljanje podataka;
 • Logistika na projektnim događanjima, istraživanju tržišta i ostalim projektnim aktivnostima;
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • Min 1 godina relevantnog radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad
 • Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Tražimo iskusnu, visoko motiviranu i izrazito organiziranu osoba u području projektnog menadžmenta, posebno projekata financiranih sredstvima ESF-a koja se odlično snalazi na platformi zns.civilnodrustvo.hr te u komunikaciji s nadležnim posredničkim tijelima. Uz to, voli raditi u velikom timu različitih suradnika iz nevladinog sektora te s predstavnicima akademske zajednice i donositeljima odluka na različitim razinama.

Rok za prijavu putem emaila krijesnica@krijesnica.hr je 08.10.2021. u 12:00 sati. Uz prijavu se prilaže motivacijsko pismo, CV, potvrda o stručnoj spremi i minimalno 1 preporuka. Kandidati/inje koje uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.