Brošura “Prava obitelji djece na liječenju od maligne bolesti”

Krijesnica predstavlja novu brošuru u kojoj obitelji djece na liječenju od maligne bolesti mogu saznati više o pravima i pogodnostima koje mogu ostvariti:

Prava obitelji djece na liječenju od maligne bolesti