Krijesnica zapošljava na 2 nova radna mjesta

Udruga Krijesnica zapošljava 2 nove osobe na radnim mjestima “Voditelj/ica projekta” i “Koordinator/ica projekta” za provedbu ESF projekta “Zdravstveni opservatorij”.

 

 1. radno mjesto „Voditelj/ica projekta“

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge Krijesnica (Deželićeva 50)

Vrijeme: 40 sati tjedno

Opis poslova:

 • Praćenje provedbe aktivnosti projekta Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada 04.2.1.06.0045,
 • Organizacija sastanaka projektnog tima;
 • Komunikacija s Posredničkim tijelom razine 1 i Posredničkim tijelom razine 2;
 • Redovna komunikacija s projektnim timom;
 • Priprema dokumentacije za podugovaranje i procese nabava na projektu;
 • Izrada Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS-ova) i završnog izvješća projekta
 • Kontrola financijskog upravljanja na projektu;
 • Angažman vanjskih stručnjaka, regulacija radnih odnosa i postavljanje internih pravila koordinacije;
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

 • VSS
 • Min 1 godina relevantnog radnog iskustva
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)
 • Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad
 • Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

2. radno mjesto „Koordinator/ica projekta“

Vrsta zaposlenja: ugovor o radu na određeno vrijeme

Mjesto rada: Zagreb, ured udruge KRIJESNICA (Deželićeva 50)

Vrijeme: 70 % radnog vremena

Opis poslova i odgovornosti:

 • Koordinacija svih aktivnosti na projektnim elementima PE1 Jačanje partnerstva organizacija civilnog društva i uključivanje novih članica i članova tematske mreže, PE2 Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva, PE3 Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene, PE4 Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima, PE5 Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija i PE6 Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka; uključujući i:
 • Izradu prijedloga internih dokumenata tematske mreže, priprema i vođenje koordinacijskih sastanaka, održavanje dnevne komunikacije sa članicama mreže; organizacija sastanaka mreže i ostalih ključnih dionika, javnih debata i ostalih aktivnosti potrebnih za pripremu nacrta prijedloga politika;
 • Priprema nacrta prijedloga politika, organizacija sastanaka s donositeljima odluka u pogledu prijedloga javnih politika i obavljanje aktivnosti na komparativnim analizama politika u drugim EU zemljama u pogledu odabranih tema;
 • Priprema prijedloga i facilitiranje procesa izrade godišnjeg Akcijskog plana mreže sa detaljnim proračunom u suradnji s voditeljem projekta;
 • Koordinacija aktivnosti jačanja kapaciteta OCD-a u području zdravstva;
 • Angažman vanjskih stručnjaka za provedbu analiza društvenog utjecaja, organizacija sastanaka mreže za definiranje tema procjene društvenog utjecaja, utvrđivanje konačne metodologije analize u suradnji s vanjskim stručnjacima te ocjena kvalitete finalnih proizvoda analiza.
 • Promocija mreže u javnosti u suradnji s Voditeljem/icom odnosa s javnošću; organizacija diseminacije projektnih rezultata, organizacija predstavljanja rezultata istraživanja, analiza te policy prijedloga donosiocima odluka, organizacija dijaloga s ključnim dionicima procesa, koordinacija tima i vanjskih stručnjaka u diseminaciji rezultata, koordinacija ostalih javno-zagovaračkih aktivnosti.
 • Provodi ostale zadatke sukladno naputku Izvršnog direktora/ice.

Potrebna znanja, vještine i osobine:

1)         VSS

2)         Min 1 godina relevantnog radnog iskustva

3)         Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4)         Napredna korisnička znanja Microsoft alata (Windows i Office)

5)         Orijentiranost ostvarenju planiranih rezultata, razvija suradnju svih zaposlenika i ima spremnost na timski rad

6)         Ima spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje

7)         Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

 

 Za oba radna mjesta:

Prijave su otvorene do 15. prosinca 2020. godine i šalju se e-mailom na adresu krijesnica@krijesnica.hr s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

Prijavi obavezno priložiti:

 • Životopis (Europass) na hrvatskom jeziku
 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (od 300 do 500 riječi) u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo/popis projekata/kontakt podatke osoba koje vas mogu preporučiti.

Tražimo osobe uporne, inovativne, neovisne i iskrene osobe usmjerene na timski rad, rješavanje problema, doprinos društvu i osobni razvoj. Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva.

Molimo da pošaljete sve tražene podatke jer nepotpune prijave i prijave pristigle nakon navedenog roka nećemo razmatrati. Na razgovor za posao pozvat ćemo samo odabrane kandidate i kandidatkinje.

Prijavom i dostavom dokumenata na ovaj natječaj, suglasni ste s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (uredba) i dajete privolu Krijesnici za njihovu obradu. Vaši osobni podatci biti će registrirani u bazi podataka udruge Krijesnice za potrebe odabira kandidata, nakon čega će se isti uništiti, sukladno odredbama GDPR-a.